O udruzi

Hrvatska udruga kolekcionara “Trolist” neprofitna je udruga građana registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21007496.

Od 2010. do 2012. godine udruga nosi ime Hrvatska udruga kolekcionara militarije “Trolist”, no kako su se u udruzi većinom profilirali “bajonetaši” udruga je 2012. godine promijenila ime u Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta “Trolist”. Tijekom godina udruzi su se pridružili brojni kolekcionari raznih profila. S vremenom “Trolist” je postala udruga svih profila kolekcionara pa je 2023. godine i službeno postala Hrvatska udruga kolekcionara “Trolist”.

Svi zainteresirani za članstvo u udruzi mogu popuniti pristupnicu i poslati nam je elektronskom poštom na hukb.trolist@gmail.com.

Aktivnost u udruzi podrazumijeva organizaciju manifestacija udruge (sajmovi, izložbe, predavanja, edukacija i drugo), pomoći pri organizaciji manifestacija udruge, pisanje članaka za Internet stranicu udruge, pisanje izvještaja s međunarodnih sajmova ili sudjelovanje u drugim aktivnostima udruge.

Niže na ovoj stranici nalazi se pristupnice i svi potrebni podaci o udruzi.

Hrvatska udruga kolekcionara “Trolist”
IBAN HR0224840081106504727
SWIFT RZBHHR2X
OIB: 58800095468
MB: 02630702
hukb.trolist@gmail.com

 

Leave a Reply