O udruzi

Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta “Trolist” neprofitna je udruga građana registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21007496.

Od 2010. do 2012. godine udruga nosi ime Hrvatska udruga kolekcionara militarije “Trolist”, no kako su se u udruzi većinom profilirali “bajonetaši” udruga je 2012. godine promijenila ime u Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta “Trolist”.

Premda je udruga prvenstveno “bajonetaška” više su nego dobrodošli kolekcionari i ljubitelji i drugog hladnog oružja.

Svi zainteresirani za članstvo u udruzi mogu popuniti pristupnicu i poslati nam je elektronskom poštom na hukb.trolist@gmail.com.

Godišnja članarina za aktivne članove je 100kn, a za neaktivne članove 350kn. Aktivnost u udruzi podrazumijeva organizaciju manifestacija udruge (sajmovi, izložbe, predavanja, edukacija i drugo), pomoći pri organizaciji manifestacija udruge, pisanje članaka za Internet stranicu udruge, pisanje izvještaja s međunarodnih sajmova ili sudjelovanje u drugim aktivnostima udruge.

Niže na ovoj stranici nalazi se pristupnice i svi potrebni podaci o udruzi.

Vodstvo HUKB Trolist vodi i forum www.bajonete.com. Članstvo u udruzi ne uvjetuje i članstvo na forumu, odnosno članstvom u udruzi ne postaje se automatski i član foruma, jednako kao što se članstvom na forumu ne postaje i članom udruge. Forum je zatvorenog tipa i nije dostupan široj javnosti. Ukoliko želite postati članom foruma kontaktirajte nas putem elektronske pošte i pošaljite nam svoju kolekcionarsku biografiju i fotografije bajoneta iz kolekcije. O članstvu u udruzi odlučuje vodstvo foruma 100%-tnom većinom glasova.

 

Statut Hrvatske udruge kolekcionara bajoneta Trolist možete vidjeti ovdje: Statut – HUKB Trolist.

 

Hrvatska udruga kolekcionara bajoneta “Trolist”
IBAN HR0224840081106504727
SWIFT RZBHHR2X
OIB: 58800095468
MB: 02630702
hukb.trolist@gmail.com

 

Leave a Reply