Izložba ratnih odora i znakovlja Hrvatskih Obrambenih Snaga

U sklopu sedmog međunarodnog susreta kolekcionara militarije održanog u Zagrebu 22.10.2016. Klub KHRZ pripremio je izložbu ratnih odora i znakovlja Hrvatskih Obrambenih Snaga.