Podravski motivi – Koprivnica, 28.-30. VI. 2013.

 

Tekst: Damir Vuković

Temeljem Plana aktivnosti za 2013.godini a u cilju promoviranja HUKB Trolist i promocije bajonetaštva, članovi naše udruge su sudjelovali na tradicionalnoj kulturno-etnološko- gurmanskoj manifestaciji u Koprivnici pod nazivom „Podravski motivi“.

Događaj se održao od  28.-30. 06. 2013. godine u Koprivnici. U sklopu same manifestacije je tradicionalno organiziran i sajam antikviteta na otvorenom tako da smo od Turističke zajednice grada Koprivnice dobili dva natkrivena stola kako bi sudjelovali na ovoj manifestaciji koju je posjetilo nekoliko tisuća ljudi. Na kolekcionarskom sajmu je bilo uključeno 15-ak  izlagača iz svih područja kolekcionarstva.

 Članovi udruge koji su predstavljali udrugu dogovorili su se da na dva dodjeljena stola naprave izložbeno-prodajni prostor i da udrugu dodatno promoviraju i sa novoizrađenim bannerom HUKB Trolist. Zavaljujući banneru bili smo uočljivi na sajmu antikvitetea i isti je privlačio pažnju posjetitelje sajma i davao informaciju o samoj udruzi.

Kako je sajam antikviteta smješten u ulici u samom centru grada kao i centru same manifestacije, naše stolove su posjetili i tražili doadatne informacije o udruzi, hladnom oružju i općenito kolekcionarstvu  brojni posjetitelji događanja.

Angažiranje članova je bilo slijedeće na prodajno-izložbeneom prostoru HUKB Trolist  u vrijeme „Podravskih motiva“:

28.06.2013 od 16.00 -22.00 Vuković, D.

29.06.2013. od 08.00 – 22.00 Rubić, M., Antolović, I.,

30.06.2013. od 09.00 -20.00 Vuković, D.

Od članova udruge indirektno su pomogli svojim dolaskom na događaj i naši članovi udruge Dražen Horaček i Emil Smutni.

Zaključujem da se udruga po prvi puta na ovaj način predstavila , po prvi outa i u Koprivnici a nekoliko tisuća ljudi je prodefiliralo pokraj nas i što vizualno a što osobnim kontaktom saznalo o udruzi  i bajonetama brojne informacije a mi smo se predstavili kao jedna ozbiljna kolekcionarska hrvatska udruga. Sa ovakvom praksom predstavljanja udruge treba i dalje nastaviti birajući manifestacije na kojima sa izložbeno-prodajnom ponudom možemo zainteresiranima dati sve potrebite informacije o HUKB Trolist.