XVI. međunarodni susret kolekcionara, Zagreb, 11. VI. 2022.